Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01883
01-09-1971
Actoren
Verslag
Samenvatting
De toekomst van Europa. Resultaat van een eerste bespreking op DGES.
Doel van het gesprek was niet zozeer hoe de toekomstige structuur van het verenigde Europa er uit zal moeten zien, maar op welke wijze vordering kan worden gemaakt in de richting van een federaal Europa. Voorop staat dat het Nederlandse beleid gebaseerd is op de bestaande krachtsverhoudingen in het Europa van de zes, binnenkort van de tien. Het is niet reëel om idealen na te streven waarvan bij voorbaat vaststaat dat zij onhaalbaar zijn.
De discussie ging in twee richtingen: a) hoe kan de structuur worden verbeterd zodat op meer efficiënte wijze en wel op democratische grondslag beslissingen tot stand komen, b) hoe wordt gegarandeerd dat de nationale belangen voldoende tot hun recht komen. Beide thesen bleken moeilijk met elkaar te verenigen.
Conclusie was dat men de bestande verhouding tussen de organen (Commissie, Raad en Parlement) niet moet verstroren.