Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01884
08-10-1971
Actoren
Memorandum
Samenvatting
312. Politieke samenwerking tussen de zes.
Biesheuvel wil een ministerraadsnota over de doelstellingen en taktiek m.b.t. de politieke samenwerking. Hij was niet geheel gelukkig met de gang van zaken in het Comité Politique en meende dat geopereerd werd vanuit een vast omlijnde conceptie m.b.t. inhoud en tempo van de te bereiken politieke samenwerking.
De stand van zaken is dat Nederland de kandidaat-leden van de EEG intensief bij het politiek overleg wil betrekken en daarnaast de besprekingen zoveel mogelijk wil afstemmen op onderwerpen waarop de EEG-landen gezamenlijk een reële invloed kunnen uitoefenen.
Het is onvermijdelijk dat het Nederlandse standpunt over politiek overleg door de bondgenoten soms gezien wordt als een remmingsactie, vooral als het zich verzet tegen het innemen van een gemeenschappelijk standpunt van de zes. Daarom overweegt Van Lynden om samen met DGES een document op te stellen dat de Nederlandse gedachtengang uiteenzet.