Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01887
25-02-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
417. Vestiging secretariaat voor de politieke samenwerking.
Tijdens de ministeriële zitting van 5 nov. 1971 te Rome heeft Scheel gepleit voor een klein secretariaat, gevestigd te Brussel. Ook Italië wilde een dergelijk orgaan. Tijdens het Comité Politique van 8/12 bleek dat geen van de overige partners hiertoe wilde besluiten. Na de top Brandt-Pompidou is Frankrijk hierover positiever, maar deze willen echter vestiging in Parijs.
Nederland heeft altijd vastgehouden aan het beginsel, dat de EG de kiem blijven, waaruit de Europese eenheid zich heeft ontwikkeld en haar vlucht heeft genomen. Dit impliceert een zo nauw mogelijke band tussen de politieke samenwerking en de EG. In het 'plan-Schmelzer' van 28 okt is gepleit voor concentratie van de politieke samenwerking van onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op de Europese belangen en waar W-Europa rechtstreeks invloed op uit kan oefenen. Vestiging van een secretariaat in Brussel is dan een vereiste.
Conclusie is dat Nederland in de aanvang moet streven naar een lichte opzet en dat vestiging in Brussel een voorwaarde is voor de aanvaarding van het instituut.