Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01888
23-03-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
57. Politiek secretariaat EG. Voorzitterschap topconferentie.
Westerterp ontving de Noorse ambassadeur, die kwam informeren naar het Nederlandse standpunt inzake de eventuele oprichting van een politiek secretariaat. Westerterp antwoordde dat de regering nog geen definitief standpunt had bepaald, omdat dit mede zal afhangen van de taakomschrijving, plaats van vestiging en eventuele band met de Gemeenschapsinstellingen. Wel staat voor de regeriing vast dat het politiek secretariaat moet worden gevestigd in de zetel van de EG. De Noorse regering kon zich zeer wel vinden in dit standpunt.
Tenslotte toonde de ambassadeur zich bezorgd over de stemming in het Noorse parlement over toetreding.