Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01890
29-03-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
389. Europees politiek secretariaat.
Hartogh wijst op het gevaar van de Franse taktiek die de andere vijf landen tot 'demandeur' heeft gemaakt voor een secretariaat, mits het in Parijs zal worden gevestigd. Wil men niet in deze val lopen, dan is het het bested om daartegenover het belang van een secretariaat te minimaliseren.
Waar het echter om gaat is dat een dergelijke Nederlandse ommezwaai door de Duitsers, Britten, Belgen en Luxemburgers wellicht niet wordt begrepen. Het kordate optreden door openbaar een secretariaat in Brussel te propageren, heeft geleid tot steun van die zijde. Zij moeten zich niet in de steek gelaten voelen in de veronderstelling dat Nederland naar het Franse kamp is overgelopen. Het Nederlandse standpunt moet daarom zijn óf een secretariaat in Brussel of geen secretariaat. Mochten dan enkele anderen het oprichten van een secretariaat belangrijker achten dan de plaats van vestiging, "dan doen wij daar niet aan mee."
Zie ook