Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01892
05-09-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
538. Plaats Politiek Secretariaat.
De Fransen blijven voortgaan met een agressieve campagne voor de vestiging van het politiek secretariaat in Parijs. Verwezen wordt naar een artikel in Le Figaro van heden.
Het is wenselijk om hier tegengas te geven. De minister wordt geadviseerd in de pers te melden dat 1) het eerst noodzakelijk is om de gedachten tot verinniging van de politieke samenwerking te concretiseren in een tweede rapport, zoals voorzien in het rapport-Davignon, 2) voor de huidige politieke samenwerking is een politiek secretariaat niet noodzakelijk, 3) wanneer het inderdaad komt tot nauwere politieke samenwerking dan dient het secretariaat een structurele band te hebben met de Gemeenschap, ergo gevestigd te zijn in Brussel.