Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01894
02-11-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
573. Tweede rapport van Luxemburg.
Op de ministeriële vergadering van de negen op 20 en 21 november in Den Haag staat de voorbereiding van dit rapport op de agenda. Ondertussen doet zich rondom de politieke inleiding van het EEG-document inzake een globale benadering van de Middellandse Zeelanden een merkwaardig fenomeen voor. In tegenstelling tot in het verleden willen de Fransen de politieke benadering van de Middellandse Zeelanden uitsluitend in de EEG behandelen, terwijl zij dit eerder juist buiten de EEG wilden houden.Van Lynden vreest echter dat de Fransen de politieke samenwerking buiten de EEG willen blijven benaderen (met een secretariaat in Parijs?).
Van Lynden adviseert als beleidslijn aan te houden dat de politieke samenwerking tussen de negen alle onderwerpen van buitenlandse politiek kan bestrijken, doch dat het verstandig is om zich eerst te concentreren op de problematiek die direct of indirect te maken heeft met vraagstukken waarover men zich in het kader van de EEG ziet geplaatst.
Zie ook