Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01895
09-11-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
575. Politieke aspecten in EEG-raad resp. in kader Europ. Pol. Samenwerking.
De bespreking in de EEG-raad op 6 november heeft meer klaarheid gebracht. Van Lynden meent dat de Fransen er ten onrechte vanuit gaan dat het met de buitenlandse politieke aspecten van de EEG wel niet zo'n vaart zal lopen. Dt lijkt een misvatting. Men kan stellen dat een zich steeds verder integrerend Europa van 9 staten en 250 mln inwoners niet slechts zuiver economische relaties met de rest van de wereld kan onderhouden, doch dat die relaties in toenemende mate ook een politiek karakter zullen krijgen.
Door de beslissing dan de EEG-raad het door de PV's doen behandelen van ook de politieke aspecten van de globale EEG-politiek t.o.v. de Middellandse Zee, lijken die onderwerpen te zijn overgeheveld van het Comité Politique naar de PV's te Brussel. Hiertegen is geen enkel bezwaar.
E.e.a past in de Nederlandse conceptie van een geleidelijk toenemende Europese integratie, waarin althans die kwesties die rechtstreeks verband houden met de EEG, geïncorporeerd worden.
Zie ook