Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake het memorandum van de Europese Commissie betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, eigen middelen van de Gemeenschap en uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement.
De Commissie ISEA is voorstander van invoering van de gemeenschappelijke markt voor landbouw- en industrieproducten per 1-7-1967, maar realiseert zich dat dit tijdstip waarschijnlijk niet wordt gehaald. In ieder geval dient er naar te worden gestreefd de handelsbelemmeringen tussen de lidstaten evenwichtig en zo snel mogelijk af te breken.
Met de Commissie meent IESA dat criteria voor het mededingingsbeleid op landbouwgebied op 1-7-1967 in werking dienen te treden.
ISEA legt zich neer bij een uitstel van de invoering van eigen middelen voor de Gemeenschap tot het einde van de overgangsperiode.