Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01904
30-11-1967
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
De associatieaanvraag van Israël.
Nederland en de BRD zijn bereid een preferentieel akkoord met Israël te sluiten, conform het voorstel van de Commissie. Luxemburg heeft zich hierbij aangesloten. Frankrijk en Italië menen dat er geen preferentiële regeling behoeft te worden getroffen.
Gesteld wordt de nadruk te leggen op de politieke argumenten ten gunste van associatie van Israël. De belangrijkste is dat regering en parlement moeilijk een preferentiële regeling voor Spanje en de Maghreb-landen zullen aanvaarden zonder overeenkomstig akkoord met Israël.