Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake de verzoeken om toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken en Noorwegen.
Reeds in 1963 had de commissie ISEA een positief advies uitgebracht. Gezien de daarin vervatte argumenten betreurt de commissie het dat in de EEG-Raad van 18 en 19 dec. 1967 door toedoen van Frankrijk geen overeenstemming kon worden bereikt over het beginnen van onderhandelingen. Zij hoopt dat deze alsnog op korte termijn kunnen beginnen.
Het advies behandelt de diverse met de toetreding samenhangende vraagstukken.