Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01909
10-05-1968
Actoren
Brief en aantekening
Samenvatting
Aantekening betreffende het arrangement tussen de EEG en het Verenigd Koninkrijk.
Van Duitse zijde wordt een nieuwe poging gedaan om overeenstemming te bereiken over een arrangement met het VK. Daarbij wil men het verband met de toetreding als 'gefilosofeer over een abstracte theorie' terzijde schuiven.
In de laatste maanden was de Nederlandse taktiek erop gericht om de vijf bij elkaar te houden en de afwijzing van de Duitse voorstellen aan Frankrijk over te laten. Nu de Duitsers voor alle Franse bezwaren zijn gecapituleerd, zou voortzetting van de tactiek impliceren dat ook Nederland zijn criteria overboord moet gooien.
Zie ook