Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01912
15-01-1969
Samenvatting
Nota EZ inzake midden- en kleinbedrijf.
Aangeboden wordt een memorandum .m.b.t. een programma voor een EEG-beleid t.a.v. het midden- en kleinbedrijf. Het houdt zich bezig met de problemen waarmee het MKB binnen de Gemeenschappelijke Markt wordt geconfronteerd en doet suggesties voor oplossingen die in communautair verband aan deze problemen worden gegeven. Aandachtspunten in de nota zijn: 1) coördinatie van het vestigingsrecht der zes landen, 2) maatregelen ter verdere stimulering an de samenwerking tussen middelgrote en kleine ondernemingen. 3) speciale bestudering van het aspect der bedrijfsgrootte in de te voeren structuurpolitiek, 4) bestudering van de mogelijkheden tot het treffen van communautaire maatregelen, 5) het opzetten van een permanente gemeenschappelijke informatie en documentatie over het in de lidstaten te voeren middenstand.