Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake de vernieuwing van de Conventie van Jaoende.
De commissie ISEA is van mening dat voortzetting vd associatie van de EEG en EAMA moet worden bevorderd. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de activiteiten vd EEG m.b.t. ontwikkelingshulp zich tot deze associatie dienen te beperken. Associatie mag niet tot resultaat hebben dat in de OS wordt gegaan in de richting van verticale blokvorming. Voorts hecht de Commissie veel waarde aan het open karakter vd associatie (mogelijkheid van toetreding).
De commissie ISEA is er voorstander van indien op den duur de preferenties t.b.v. de EAMA ongedaan worden gemaakt door geleidelijke verlaging vh buitentarief vd EEG voor tropische producten. De commissie hecht bovendien veel waarde aan het hulpaspect vd associatie. Gezien de ervaringen met de oude conventie dient voor de nieuwe overeenkomst eenzelfde bedrag te worden uitgetrokken. Het zwaartepunt dient te liggen bij technische bijstand en het tot ontwikkeling brengen van technisch rendabele producten.