Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01918
25-06-1969
Samenvatting
Nota inzake het memorandum van de Europese Commissie aan de Raad inzake de coördinatie van de economische politiek en monetaire samenwerking in de Gemeenschap.
De voorstellen van 12-2-1969 vallen uiteen in beleidscoördinatie en een communautair mechanisme voor monetaire samenwerking. De beleidscoördinatie bevat enerzijds de onderlinge afstemming van de economische politiek op de middellange termijn, anderzijds de coördinatie van de conjunctuurpolitiek, dus op korte termijn. Het mechanisme behelst monetaire steun op korte termijn en financiële bijstand op de middellange termijn. In grote lijnen kan akkoord worden gegaan met de voorstellen voor beleidscoördinatie. Het oordeel over het mechanisme is aanmerkelijk ongunstiger. Voor het steunmechanisme op korte termijn heeft de Commissie een overbodig plan gepresenteerd, Het plan kan tevens de toetredingsproblematiek bemoeilijken. Het moet worden gezien als een krampachtige poging om, na de wrijvingen binnen de EEG van het afgelopen jaar, het Europese integratieproces nieuw leven in te blazen.
Zie ook