Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01924
17-11-1969
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Enige gedachten over een gewijzigd EEG-landbouwbeleid.
Het EEG-landbouwbeleid is niet in staat gebleken om tegelijk het aanbod te reguleren (er is een structurele overproductie ontstaan) en de boer een voldoende inkomen te verschaffen. Volgens EZ is dient het landbouwbeleid te worden aangepast aan het totale economische beleid. Dit betekent dat de totale kosten van dit beleid beperkt dienen te worden door de macro-economisch en budgettair gestelde prioriteiten en dat er een structureel evenwicht tussen vraag en aanbod wordt nagestreefd. Wel dient een redelijk inkomensniveau voor de efficiƫnte producenten mogelijk te zijn. Dit impliceert a) een prijsbeleid gebaseerd op efficiente landbouwbedrijven. B) een aanvullend steunbeleid gericht op de sociale behoefte en aansporing tot structurele veranderingen, c) het stellen van soepele kwantitatieve productiedoelstellingen waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van derde landen.