Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake de financiering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid, de eigen inkomsten van de Gemeenschap en de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement.
Op 16 juli heeft de Europese Commissie hierover drie documenten aangeboden aan de Raad.
De Commissie ISEA steunt de voorstellen voor financiering van het GLB.Inzake de eigen middelen stemt zij in met het streven de Gemeenschappen te doen uitgroeien tot een economische unie met gemeenschappelijke beleidsvormen en een eigen financiƫle autonomie. Voorts is ISEA het met de Europese Commissie eens dat een verstering van de wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement wezenlijker is dan alleen het versterken van de budgettaire bevoegdheden. Wel acht ISEA het wezenlijk dat bij de gemeenschappelijke financiering bij voorbaat met de mogelijkheid van toetreding van nieuwe lidstaten rekening wordt gehouden.