Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01926
15-01-1970
Samenvatting
Het middellange EEG-steunmechanisme volgens het plan-Barre.
Een van de vier onderdelen van de voorstellen van de Europese Commissie van 12-2-1969 betreft de instelling van een economisch steunmechnisme. Financiƫn meent dat de noodzaak daartoe nog door niemand is aangetoond. Weliswaar dienen ook EEG-landen over voldoende middellange kredieten te beschikken, maar deze zijn ook in IMF-verband beschikbaar. Invoering van een intern EEG-mechanisme is dan ook vooral op politieke overwegingen gebaseerd. Zou het toch tot stand komen, dan dient Nederland pas akkoord te gaan in de Raad nadat op een aantal omstreden punten een acceptabele regeling is bereikt. Dit betekent dat de IMF-faciliteiten ongerept blijven, het recht van ad hoc onttrekking aan deelneming als crediteur moet behouden bljven en het EEG-mechanisme dient additioneel te zijn jegens bestaande faciliteiten (IMF). Een verplichting tot prioriteit aan het EEG-mechanisme is onaanvaardbaar.