Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01928
20-01-1970
Samenvatting
Monetaire en economische samenwerking (Plan-Barre).
Tijdens de Conjunctuurraad van 12-12-1968 hebben de ministers de noodzaak erkend van het meer op elkaar afstemmen van de economische politiek van de lidstaten en een versterking van de samenwerking op monetair gebied. Het verzoek aan de Commissie om dit uit te werken resulteerde in het plan-Barre. Om moeilijkheden op economisch gebied voortaan te voorkomen stelde de Commissie voor om de doelstellingen op middellange termijn op het gebied van productiegroei op elkaar af te stemmen en coƶrdinatie van economische en financiƫle politiek op korte termijn.
De reacties op het plan-Barre waren over het algemeen positief en ook de Raad omarmde het plan. Ook de reacties op het tweede memorandum (dec. 1969) zijn positief.