Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01929
25-02-1970
Samenvatting
Resultaten van het interdepartementaal overleg betreffende de toetreding van VK e.a. tot de Europese Gemeenschappen.
1. De huidige financieringsregelingen van de EG dienen ook van toepassing te zijn op de toetredingskandidaten en dat zij van meet af aan een aandeel in de gemeenschapsuitgaven dienen bij te dragen. 2. De overgangsperiode dient om de uiterste termijn aan te geven waarop a) de nieuwe leden de communautaire regels, i.h.b. de totstandkoming van de douaneunie en de landbouwmarkt, moeten hebben ingevoerd; b) de nieuwe leden de gelegenheid te geven de noodzakelijke aanpassingen geleidelijk te verrichten, c) de inhoud van de bestaande regels, waar nodig, geleidelijk te wijzigen met het oog op de uitbreiding van de gemeenschappen.
Ook wordt behandeld de stemverdeling binnen de EG., de onderhandelingsprocedures, Euratom en EGKS, de betalingsbalans en het Pond als reservevaluta.
Zie ook