Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01930
26-02-1970
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Posthumus Meyjes aan de Coordinatiecommissie: de procedure voor het uitwerken van een plan voor een economische en monetaire unie.

Tijdens de topconferentie te Den Haag op 1 en 2 dec. 1969 zijn de regeringshoofden overeen gekomen dat een plan zal worden uitgewerkt dat tot doel heeft de verwezenlijking van een economische en monetaire unie.
Nederland heeft t.a.v. de werkwijze het volgende standpunt. 1) De werkzaamheden moeten plaatsvinden in het kader van de Raad en niet in enig intergouvernementeel verband. Intergouvernementele samenwerking is strijdig met het einddoel van een economische en monetaire unie. 2) De ontwikkeling van de monetaire samenwerking dient gebaseerd te zijn op de harmonisering van het economische beleid. 3) Verwezenlijking van een EMU is slechts mogelijk bij toekenning van adequate bevoegdheden aan communautaire organen.
Dit betekent dat de Raad opdracht tot het ondernemen van de studie verstrekt en dat het resultaat aan de Raad zal worden voorgelegd.