Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01931
27-02-1970
Actoren
Memorandum
DES
Samenvatting
Memorandum DES aan de staatsecretaris: procedure voor uitwerken van plan voor een economische monetaire unie.
De door de EEG ministers van Financi├źn voorgestelde procedure voor het opstellen van een plan voor een economische en monetaire unie is niet zonder bezwaren. Deze betreffen de samenstelling van de studiegroep en het feit dat weliswaar de aanwezigheid van de voorzitters der diverse Comit├ęs het mogelijk maakt de relevante economische en monetaire elementen in het plan te verwerken, maar allerminst is verzekerd dat de institutioneel-politieke elementen voldoende tot gelding komen. Gevreesd moet worden dat er geen deskundige aandacht zal zijn voor de versterking van de gemeenschapsinstellingen.
Zie ook