Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01938
08-07-1970
Samenvatting
Nota aan de Coördinatie Commissie inzake de nota van de Europese Commissie inzake het regionaal beleid in de Gemeenschap.
De nota maakt een pretentieuze indruk. De zwakte van het stuk is vooral daarin gelegen, dat het de ontwikkeling en de vooruitzichten voor het gehele EEG-grondgebied wil schetsen. Hierdoor krijgt het een algemeen karakter. Voor de uitvoering van het beleid wil de commissie overgaan tot instelling van een adviserend comité en een communautair fonds. Daaraan ligt de gedachte van een financiële solidariteit van de lidstaten met elkaars regionale problemen ten grondslag. Dit fonds zal echter vooral ten goede komen aan misdeelde gebieden in Italië en Frankrijk en andere perifere streken. Nederland hoort daar niet bij. Hierdoor is het voor Nederland niet aantrekkelijk om zich achter de oprichting van het fonds te scharen, temeer daar in eigen land de financiële behoeften voor het regionaal belei nog steeds dringend zijn. Ook in andere landen is het animo voor oprichting van het fonds, m..u.v. Italië, gering. Nederland kan zich beter bij het advies aansluiten bij het advies van de Commissie voor Economische Politiek om eerst de bestaande instrumenten beter dienstbaar te maken voor regionaal beleid. Daarbij is ook de oprichting van een speciaal comité niet meer nodig.
Zie ook