Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake de verwezenlijking van een economische en monetaire unie (13-11-1970).
De commissie ISEA concludeert dat voor het voortbestaan van de gemeenschappelijke markt het noodzakelijk is dat de EEG wordt uitgebouwd tot een economische en monetaire unie, waarbij overdracht van beleidsbevoegdheden van nationale naar communautaire instanties zal moeten plaatsvinden. Wel wil de commissie de uitspraak in het rapport-Werner onderstrepen dat een overdracht van bevoegdheden alleen zal moeten plaatsvinden voor zover dit voor een doeltreffend communautair optreden noodzakelijk is. Voorwaarde voor een monetaire unie is ook de aanwezigheid van parlementaire controle door het Europees Parlement.
Bij het advies hoort een minderheidsnota (23-11-1970) waarin kanttekeningen worden geplaatst bij het Rapport-Werner. Enkele leden van de commissie ISEA menen dat zowel dit rapport als de voorstellen van de Europese Commissie onvoldoende aandacht schenken aan de belangrijkste institutionele vraagstukken, die zich reeds in de overgangsfase voordoen, en dat vernauwing van de wisselkoersmarges, oprichting van een Europees monetair fonds en aanvaarding van een onomkeerbaar proces, gericht op een monetaire unie, niet dienen plaats te hebben, voordat concrete vorderingen op sociaal-economisch en institutioneel gebied gemaakt zijn.