Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Posthumus Meyjes stuurt twee EZ-nota's naar de Coördinatiecommissie: 1) Voorstellen Europese Commissie voor regionaal beleid op Gemeenschapsniveau en 2) EEG-afspraak op het gebied van regionale steunverlening.
In nota 1) wordt gesteld dat Italië steeds een groot voorvechter van een communautair regionaal beleid is geweest. Italië, gesteund door de Commissie, staat hierin recht tegenover de andere vijf lidstaten. Voor Nederland ligt het voor de hand om te blijven vasthouden aan het afwijzen van nieuwe middelen gedurende de eerste etappe van de EMU. Nederland bevindt zich in goed gezelschap maar kan er wellicht beter aan doen om zich niet te verzetten tegen een studie over nieuwe middelen. Betere coördinatie van de bestaande fondsen heeft echter de voorkeur.
Nota 2) behandelt een concrete resolutie inzake het steunbeleid.