Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01954
19-04-1972
Actoren
Notitie
Samenvatting
Enige beschouwingen over het onderwerp 'renforcement institutionnel et progr├Ęs dans le domaine politique', mede n.a.v. de nota van 28 maart 1972.
Enige voorzichtigheid is geboden bij het inroepen als argumenten voor de versterking van de instellingen van de EG van het 15-jarig bestaan van het Verdrag van Rome en de a.s. toetreding van nieuwe lidstaten. Sassen vreest dat aanpassing van het verdrag ook zou kunnen leiding tot verzwakking van sommige instellingen.
Versterking moet ter hand worden genomen vanwege de uitvoering van de besluiten van de topconferentie van Den Haag van 1969 en het perspectief van de uitbreiding van de Gemeenschappen, welke zonder versterking eerder tot moeilijker besluitvorming zal leiden. Ook de uitbreiding van het aantal taken vergt versterking van de instellingen. Deze zullen betrekking moeten hebben op zowel de Commissie, de Raad als het Europees Parlement.