Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01964
21-02-1953
Samenvatting
Griffier Chambre des Deputés aan Bech.
Verslag van een onderhoud van de Commissie van Buitenlandse Zakem met Bech over het plan-Beyen.
Bech stelt dat het voorstel besproken zal worden op de a.s. conferentie te Rome.