Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verhouding van de Aziatische Gemenebestlanden met de vergrote Gemeenschap.
De BEB-nota werd reeds op 4 juli besproken in de IRHP. De conclusies waren: 1) Van Nederlandse kant kan akkoord worden gegaan met het openen van besprekingen met India op voorwaarde dat te voren de Raad zich uitspreekt over een model, dat in zijn algemeenheid toepasbaar is op alle landen in dezelfde regio. 2) Bij het vaststellen van het horizontale model voor Azië moet tevens rekening worden gehouden met de door de Gemeenschap te voeren beleid in andere delen van de wereld. Te denken valst bv aan Zuid-Amerika.

Nota.
Aan de Aziatische Gemenebestlanden is geen aanbod tot het sluiten van een associatieovereenkomst gedaan. Dit betekent dat hun preferentiële behandeling op de markt van het VK in vijf jaar zal worden afgebouwd. Wel heeft de Gemeenschap toegezegd om oplossingen te zoeken voor eventuele handelspolitieke moeilijkheden. Nederland wilde dit uitbreiden tot Indonesië. India heeft een verzoek tot het sluiten van een handelsakkoord ingediend. De vraag is welke uitwerking Nederland wil geven aan de intentieverklaring.