Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01969
25-01-1973
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Sociaal beleid in de EEG.
Met de publicatie vn de sociale paragraaf in het slotcommuniqué van de Europese Conferentie van staats- en regeringshoofden van 19 tot 21 okt 1972 is een nieuwe periode ingeluid inzake het EEG-overleg over sociale onderwerpen. Er wordt een aktieprogramma aangekondigd, dat voor 1-1-1974 in overleg met de sociale partners moet worden opgesteld. Het moet met name gericht zijn op de ten uitvoerlegging van een gecoördineerd beleid inzake werkgelegenheid en beroepsopleiding, verbetering arbeids- en leefomstandigheden van de werknemers en verbetering van het sluiten van Europese CAO's. Nederland stelt zich volledig achter de resultaten van de topconferentie. Het is toe te juichen dat er nu perspectieven zijn geopend voor de totstandkoming van een sociaal beleid in Europees verband. Volgens de Nederlandse regering is de tijd rijp om een begin te maken met een gecoördineerde aanpak.