Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 4 mei 1965.
1. Voorstellen Europese Commissie voor de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de vaststelling van de eigen middelen van de Gemeenschap. Spierenburg stelt voor dat de regering om tactische redenen de commissievoorstellen inzake de eigen middelen steunt. Het is van belang dat de vijf zoveel mogelijk een gemeenschappelijk front vormen tegen het negatieve Franse standpunt.
2. Bevoegdheden Europees Parlement. Besproken wordt een nota van Buitenlandse Zaken. Spierenburg breekt een lans voor het standpunt van de Commissie dat de Raad een besluit kan nemen met een meerderheid van 5 van de 6 leden. Hij pleit voor een gemeenschappelijk front tegen Frankrijk, maar waarschuwt voor een geïsoleerde positie van Nederland. Over de bevoegdheden van het Europees Parlement inzake het budgetrecht bestaat in de commissie verschil van mening. Besloten wordt de zaak aan de ministerraad voor te leggen.