Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 18 nov. 1965.
Met het oog op de Raadsvergadering van 29/30 nov. vindt een algemene discussie plaats over de lege stoel-crisis. De Grooth ziet drie alternatieven: zo snel mogelijk trachten met de Fransen tot een gesprek te komen, Frankrijk uitstoten of voortgaan op de thans gevolgde weg die onvermijdelijk tot desintegratie zal leiden. Verschillende leden zien de breuk opdoemen. Hartogh en Rutten menen dat de tijd Frankrijk in de kaart zal spelen. Van Lennep meent dat de Franse houding teveel in zwart-wittermen wordt gezien.
Zie ook