Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 5 juli 1967
Agenda Raadsvergadering 10 en 11 juli: toetredingsaanvragen VK, Ierland en Denemarken.
Volgens Franke zijn de landbouwproblemen nu eenvoudiger dan bij de vorige toetredingsaanvraag. Van Lennep waarschuwt echter voor onderschatting van de problemen, gezien de zwakke positie van het pond sterling. Spierenburg meent dat aan de problemen niet te zwaar moet worden getild maar dat wel moet worden aangedrongen op een snelle opening van de onderhandelingen.
Spierenburg meent dat het niet reëel is er van uit te gaan dat slechts vier landen gewoon lid willen worden. Zweden zal waarschijnlijk ook om toetreding vragen en de vraag doet zich ongetwijfeld voor of niet meer landen zullen volgen. Spierenburg is tegenstander van toetreding van neutrale landen als Zweden. Hij is groot voorstander van toetreding van Engeland, maar wil vermijden dat de EEG verwatert tot een OEES.