Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 20 nov. 1968.
Besproken wordt de gang van zaken in de werkgroep Atoomzaken en de voorstellen van de Commissie inzake Euratom. Het Franse standpunt t.a.v. toekomstige activiteiten van Euratom is zeer negatief gebleven. Frankrijk wil niet meer participeren in de activiteiten, waarvoor het geen directe belangstelling heeft. Geconcludeerd wordt dat Nederland aan een redelijk programma à six dient vast te houden alvorens over aanvullende activiteiten te spreken.