Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
De Coördinatiecommissie besprak een concept-memorandum (bijgevoegd) over sociale politiek in de EEG dat door Sociale Zaken was opgesteld ter indiening bij de Raad in Brussel. Van verschillende zijden werd bezwaar gemaakt dat SoZa het stuk eerst naar de andere landen en de Commissie had gestuurd alvorens de andere departementen in Den Haag te benaderen.
SoZa wees op de druk vanuit de vakbonden om ook in de sociale sector in de EEG voortgang te maken. Het had geen zin om een stuk op te stellen waarvan de hoofdlijnen geen kans maakten om algemene instemming te verwerven. Nu bleek het wel mogelijk om het memorandum aanvaard te krijgen als discussiebasis.
Verschillende departementen hadden kritiek op het stuk. Sociale Zaken stelt dat het zaak is nu een begin te maken met sociaal beleid.