Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01990
24-10-1967
Samenvatting
Bijeenkomst Raad van Ministers van de EG op 23 en 24 oktober 1967.
4. Toetredingsverzoeken VK etc.
De Raad moet nu op basis van het Commissierapport tot een standpunt over de toetredingen komen. Italië meent dat de uitbreiding de voltooiing kan betekenen van hetgeen tien jaar geleden in Rome is begonnen. Duitsland plaatst kanttekeningen, maar wil slechts voorwaarden stellen aan de toetreding. Couve (Fr.) stelt dat Frankrijk nooit principiële bezwaren tegen toetreding had, maar wel steeds heeft gesteld dat bevredigende oplossingen voor diverse problemen moeten worden gevonden. Luns verklaarde dat de Nederlandse overwegingen betrekking hadden op drie criteria: urgentie, toepasselijkheid en redelijkheid.
De voorzitter constateerde dat er geen principiële bezwaren werden geuit tegen uitbreiding.
De discussie kwam echter nog niet tot conclusies.
Zie ook