Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01992
07-11-1968
Samenvatting
148. Toetredingsverzoeken VK etc.
Op 4 nov.heeft de Raad van de EG besloten de voorstellen van diverse lidstaten door te geleiden naar Coreper. Het mandaat is vaag en het gevaar bestaat dat de PV's verzeild raken in een oeverloze discussie. Toch mag worden aangenomen dat de Raadsbeslissing een ontwikkeling op gang heeft gebracht waarin de zes kunnen toegroeien naar een compromis over zowel de interne als externe ontwikkeling van de Gemeenschappen.
In Den Haag heerst een grote mate onzekerheid. Luns zag zich in WEU en EEG-verband uitspraken te doen die niet geheel spoorden met de laatste beleidsbeslissing in de Ministerraad. Voorts lukt het niet meer om de vijf op één lijn te krijgen. Frankrijk heeft aan het langste eind getrokken en wij staan voor een nieuwe situatie.
Het ware gewenst dat Luns een ambtelijke werkgroep op hoog niveau bijeenroept die op korte termijn moet komen met een beleidsadvies over de hoofdzaken. Ook zal contact moeten worden opgenomen met het VK voor onderlinge afstemming.