Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01995
11-08-1969
Samenvatting
Verslag 78e Raad van Ministers EG op 11-8-1969.
Gesproken wordt over de door Frankrijk eenzijdig doorgevoerde devaluatie van de franc. Giscard d'Estaing verklaarde dat Frankrijk aldus moest handelen om niet in een golf van speculatie te komen. De vijf anderen en de Commissie stelden vast dat Frankrijk zijn consultatieverplichting niet was nagekomen, maar zij namen ook met voldoening kennis van de Franse toezegging om t.a.v. de begeleidende maatregelen de partners vooraf in te lichten.
De Raad constateerde dat het probleem in wezen ligt in een gebrek aan coördinatie van de economische en monetaire politiek van de Gemeenschap. De Raad zal er naar streven maatregelen te treffen die de devaluatie met succes bekronen maar die anderzijds niet het evenwicht binnen de markt verstoren door de overproductie te stimuleren.
Besloten werd tot handhaving van de waarde van de rekeneenheid en werden de landbouwprijzen aangepast aan de devaluatie van de franc.