Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01996
20-08-1969
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Enige beschouwingen over de topconferentie.
In de EEG-Raad van 22/23 juli heeft Frankrijk voorgestel een topconferentie van de zes te houden. Voor Nederland geldt dat er alleen reden voor medewerking is indien verwacht mag worden dat de doorbraak van de impasse inzake uitbreiding van de EG kan worden bereikt. Het is niet onmogelijk dat Frankrijk bereid is zijn politiek te wijzigen. Gezien de onzekerheid over de Franse bedoelingen, is het gewenst de definitieve beslissing over het houden van de topconferentie niet te nemen alvorens duidelijker inzicht is verkregen over het te verwachten resultaat. Voorts moet vaststaan dat de topconferentie niet het begin wordt van een serie soortgelijke conferenties. Dit zou voor Frankrijk de mogelijkheid bieden de politieke samenwerking na te streven waartegen Nederland zich steeds heeft verzet.