Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01999
02-12-1969
Samenvatting
Communiqué van de Conferentie van Staats- en Regeringshoofden te 's-Gravenhage op 1 en 2 december 1969.
Nu de definitieve fase van de gemeenschappelijke markt binnenkort zal worden ingeluid, achtten de aanwezigen het als hun plicht de balans op te maken van de arbeid die is verricht en blijk te geven van hun vastbeslotenheid deze arbeid voort te zetten en de hoofdlijnen van de toekomst te bepalen. De staats- en regeringshoofden bevestigen opnieuw de doelstellingen van de EG. Voor de verdere ontwikkeling van de Gemeenschap zal het door de Commissie ingediende memorandum voor een economische en monetaire unie verder worden uitgewerkt.
Verder geven zij hun goedkeuring aan het openen van onderhandelingen met kandidaat-lidstaten.