Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02009
09-06-1970
Samenvatting
16e bijeenkomst van de Raad van de EG, 8/9 juni 1970.
- Besproken werd een document van de Commissie inzake de industriepolitiek. Moro (It) meende dat dit niet los kon worden gezien van het regionale en sociale beleid. De voorstellen onmoetten de nodige kritiek. Besloten werd dat Coreper een werkgroep van hoge ambtenaren zal instellen om de voorstellen verder uit te werken.
- Rapport van de Groep Werner.
Over het raport bestond grote eensgezindheid. Namens de Commissie verklaarde Barre dat nu snel tot handelen moet worden overgegaan om de cohesie van de Gemeenschap in het internationaal geldstelsel in tact te kunnen houden.