Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02015
10-02-1953
Samenvatting
De Graeffe aan Van Zeeland.
De basisbeginselen van de Nederlandse politiek inzake de Europese integratie.
Het economisch belang dat Nederland hecht aan de vorming van één markt in West-Europa verklaart het Nederlandse beleid inzake economische integratie. De redenen voor dit beleid zijn gelegen in externe en interne gevaren die de Europese beschaving bedreigen. Nederland is voorstander van supranationale organen maar dit ontslaat de landen niet van hun verantwoordelijkheid voor de economische en sociale situatie van hun bevolkingen. Zonder economische integratie geen politieke integratie. Noodzaakt tot uitbreiding van de Europese integratie naar andere sectoren: landbouw en communicatie.