Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van een bespreking van Beyen en Van Zeeland te Brussel, 10 februari 1953.
Gesproken werd allereerst over de EDG. Daarna zet Beyen nog eens uiteen waarom hij vindt dat de EPG ook moet voorzien in een economische integratie. Van Zeeland verklaart het 100% eens te zijn met het principe van economische integratie zoals neergelegd in het Nederlandse memorandum. Hij meent dat het principe reeds vastgelegd is in de resolutie van 10 september 1952 van de zes ministers. Hoewel hij meer voelt voor de term confederatie dan federatie is hij overtuigd van de noodzaak om op bepaalde terreinen bevoegdheden over te dragen aan supranationale organen.