Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Proces Verbal van de Ministersconferentie van de zes te Rome, 24 en 25 februari 1953.
De conferentie bevatte als agendapunten: 1) het memorandum van de Nederlandse regering van 11 december 1952, 2) Voortgang van de ratificatie van het EDG-verdrag. 3) de werkzaamheden van het Assemblee Ad-Hoc voor het opstellen van het EPG-verdrag.
Het plan-Beyen voor een gemeenschappelijke markt werd door zijn collega's met sympathie ontvangen, maar de meningen waren verdeeld over de te volgen procedure.