Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02020
25-05-1950
Samenvatting
Nota voor de Ministerraad: Uitnodiging van de Franse regering aan de Benelux-regeringen met het oog op de onderhandelingen over het plan-Schuman.
Nota vat de resultaten van het overleg van 24 mei nog eens samen en zet de doelstellingen en inhoud van het Schuman-plan uiteen.
Voor de Belgische economie is het plan erg belangrijk. Verwacht mag worden dat de staalindustrie zal profiteren van de eenmaking van de markten, maar de kolenindustrie zal het de problemen kunnen verergeren. Maar dit probleem moet zowieso worden opgelost, ook zonder Schuman-plan. Voorgesteld wordt de voorstellen van de Franse regering te accepteren als basis voor de onderhandelingen.