Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02026
03-02-1971
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 3 februari 1971.
Economische en monetaire unie (EMU). Sinds 14 december is de onderhandelingssituatie aanzienlijk verslechterd. T.g.v. de concessies van Brandt in Parijs is het front van vijf aanzienlijk verzwakt, zo niet geheel ingestort. Binnen de CoCo spraken enkelen van een ernstige en onrustbarende gang van zaken, anderen meenden dat men nog niet hoefde te wanhopen en dat de uiteindelijke oplossing wellicht aanvaardbaar zou zijn. De door minister Schiller ontworpen 'guillotine-bepaling' (de monetaire bepalingen van de eerste fase vervallen automatisch als men het niet eens wordt over de overgang naar de tweede fase) was voor de Coco aanvaardbaar, al werd de effectiviteit niet hoog aangeslagen.
T.a.v. de taktiek meende men dat Nederland zo dicht mogelijk moet aansluiten bij de voorstellen van het comité-Werner.
Van de zijde van BuZA en het PV wordt aangedrongen op koppeling van de eerste fase aan de toetredingsonderhandelingen. Het is het enige drukmiddel dat tegen Frankrijk kan worden aangewend.
Zie ook