Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02027
23-11-1970
Samenvatting
131e Raad der EG op 23 november 1970.
Besproken wordt het rapport-Werner over de Economische en Monetaire Unie. De Commissie deelt de belangrijkste conclusies, m.n. dat de voornaamste beslissingen op economisch gebied op Gemeenschapsniveau moeten worden genomen. Daartoe zullen noodzakelijke bevoegdheden moeten worden overgedragen en de besluiten onder democratische controle moeten staan. De Commissie meent dat 10 jaar voldoende is om tot het gewenste resultaat te komen.
Luns onderschreef de conclusies van de Werner-groep. Witteveen benadrukte het belang van het nauw samengaan van economische en monetaire instrumenten. Duidelijk moet zijn dat het proces dat thans wordt ingezet, onomkeerbaar is.