Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02028
14-12-1970
Samenvatting
136e Raad der EG, 14 december 1970.
5. Toetredingsonderhandelingen.
Gesproken is over de overgangsbepalingen. Op het gebied van financiering is nog geen overeenstemming bereikt. De Raad heeft wel in beginsel aanvaard dat het stelsel van de eigen middelen geleidelijk zal worden ingevoerd. Voorts is gesproken over de vraag hoe de Britse bijdrage in vijf jaar dient te groeien naar volledige toepassing van het beginsel van eigen middelen.
9. Economische en monetaire unie. Voorzetting van de discussie. Ferreri-Aggradi (It) onderstreepte dat de EMU slechts tegen de achtergrond van een zich ontwikkelende politieke unie tot stand kan komen. De doelstellingen dienen duidelijk te worden omschreven. Het Europese Parlement moet bevoegdheden overnemen die de nationale parlementen hebben verloren. Schumann (Fr) stelde dat bepaalde bevoegdheden nationaal dienen te blijven. Overdracht dient te gebeuren aan bestaande instellingen, waarbij hij denkt aan de Raad.
De Raad is het niet eens over een formulering die voor de Franse delegatie aanvaardbaar zou kunnen zijn.