Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02031
21-09-1971
Samenvatting
165e Bijeenkomst Raad der EG, 20 en 21 sept 1971.
6. Rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement.
Boegner (Fr.) meent dat directe verkiezingen een wezenlijke wijziging zullen zijn van de bestaande institutionele verhoudingen. Zij houden een versterking in van de positie van het Parlement en zijn alleen aanvaardbaar als daartegenover zal staan een Europese Regering. Alle overige delegaties spraken zich uit voor directe verkiezingen, het verdubbelen van het aantal parlementariƫrs, een vertegenwoordiging van de lidstaten deels volgens de verdeelsleutel en deels volgens het evenredigheidsbeginsel.
Westerterp bestreed de Franse opvatting dat er sprake zou zijn van een omwenteling van het institutionele evenwicht.
Malfati (EC) hield een krachtig pleidooi voor rechtstreekse verkiezingen. Ook de Commissie is voorstander van uitbreiding van de bevoegdheden van het parlement en zal daartoe voorstellen indienen.