Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02033
26-10-1971
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Europese topconferentie.
Pompidou heeft bij herhaling het idee geopperd om een Europese topconferentie te houden over de huidige monetaire moeilijkheden. De Duitse regering steunt dit denkbeeld. Uit alle besprekingen die tot dusverre zijn gehouden blijkt dat men een ruimere agenda wil.
Voor de beantwoording van de vraag of de Nederlandse regering positief dient te reageren op de Franse gedachte zijn van belang: 1) Vast moet staan dat de vier kandidaatleden wordt aangeboden op een acceptabele manier hieraan deel te nemen. 2) Alert zijn dat de organen van de Gemeenschap niet worden uitgehold. 3) De Europese Commissie moet op voet van gelijkheid aan de conferentie moeten deelnemen, c.q. aanwezig zijn. 4) Door de Benelux-ministers is gesuggereerd te bespreken: I) De economiche en monetaire situatie, II) de Europese politieke eenwording, III) de verhouding van het Europa der tien tot de rest van de wereld, m.n. de Europese veiligheidsconferentie. 5) Een topconferentie is minder geschikt voor een discussie over technische details. 6) Als plaats van bijeenkomen wordt Luxemburg voorgesteld.