Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02035
20-10-1971
Samenvatting
170e Bijeenkomst Raad der EG, 20 oktober 1971.
3. Regionale politiek. Rapport van het Coreper over de documenten van de Commissie inzake regionale ontwikkeling.
Langman stelde dat regionaal beleid in de eerste plaats een aangelegenheid is die valt onder de nationale regeringen. In de Gemeenschap raken de economieën echter steeds meer met elkaar verstrengeld. Dit brengt op den duur coördinatie en dan harmonisatie met zich mee. Het regionaal beleid is geen doel op zichzelf maar dient onderdeel te vormen van een samenhangend economisch beleid. Volgens de Italiaanse raadsvoorzitter ging het niet slechts om coördinatie en harmonisatie. In het perspectief van de EMU moet de Raad concreet worden. Hoewel hij aanstuurde op een principeakkoord, moest hij constateren dat dit er in deze vergadering niet inzat.